Nowe kryteria w POWER dla sektora usług dla biznesu

Nowe kryteria w POWER dla sektora usług dla biznesu

W Krakowie po raz dziesiąty obradował Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój. Przyjęto kryteria wyboru projektów w konkursie służącym rozwojowi kadr dla sektora usług dla biznesu oraz Plany Działań na 2017 rok. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Komitet zatwierdził m.in. kryteria wyboru projektów w konkursie służącym rozwojowi kadr dla sektora usług dla biznesu: np. BPO (outsourcing procesów biznesowych), SSC (centra usług wspólnych) oraz IT (usługi informatyczne). Tego typu usługi stanowią duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów studiów wyższych.

Konkurs w PO WER, który ogłoszony zostanie w marcu 2017 r. przyczyni się do rozwoju i aktywizacji mniejszych miast, posiadających potencjał rozwojowy dla tworzenia warunków sprzyjających lokowaniu na ich obszarze usług dla biznesu. W większych ośrodkach miejskich, już teraz występuje duże nasycenie przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla biznesu. Skoncentrowanie wsparcia oraz dopasowywanie procesu dydaktycznego do potrzeb lokalnych rynków pracy i możliwości rozwoju branży usług dla biznesu będzie czynnikiem zachęcającym do lokowania tego typu usług w mniejszych miastach.

"Działania w Programie Wiedza Edukacja Rozwój umożliwią z jednej strony powiązanie procesu kształcenia na uczelniach z realnymi potrzebami pracodawców i rynku pracy, zaś z drugiej przyczynią się do bardziej zrównoważonego terytorialnie rozwoju sektora tego typu usług, również poza głównymi ośrodkami miejskim" – powiedział wiceminister P. Chorąży.

W konkursie przewidziano również preferencje dla projektów uczelni, które w celu realizacji projektu zawrą partnerstwo z przedsiębiorstwem przenoszącym prowadzoną działalność lub jej część do mniejszego ośrodka miejskiego.

Działania te będą służyć zapobieganiu marginalizacji mniejszych miast poprzez uruchomienie impulsów stymulujących rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Tym samym będą przyczyniać się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas posiedzenia zostały również przyjęte Plany Działań na 2017 r. m. in. w obszarze rynku pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego, sprawiedliwości, zdrowia, adaptacyjności oraz ekonomii społecznej. Przyjęcie Planów Działania na 2017 r. już we wrześniu br. stanowi jeden z elementów realizacji Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020.

 

 

 

 

Źródło: Fundusze Europejskie