Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Wkrótce rozpoczną się konkursy mające na celu rozwój przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach – jeden na profesjonalizację usług ośrodków innowacji i drugi na inkubowanie przedsiębiorstw.

W pierwszym konkursie do podziału są ponad 43 mln zł. Wsparcie skierowane jest na przygotowanie, rozwój i dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa.

Możliwe jest także dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę – laboratoria, sprzęt, urządzenia na potrzeby nowych i znacząco ulepszonych usług służących rozwojowi takich specjalizacji. Priorytetowo będą traktowane projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

W konkursie na inkubowanie przedsiębiorstw do podziału jest ponad 92 mln zł. Na pomoc mogą liczyć wyspecjalizowane podmioty niedziałające dla zysku na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorców z regionu, dysponujące profesjonalną kadrą trenerów biznesu i własnym zapleczem biurowym lub badawczym. Inkubacja wspierana w ramach tego konkursu ma się opierać na pomocy firmom w początkowej fazie rozwoju, czyli działających na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Termin naboru w obydwu konkursach to 29 września – 28 października, a realizacja musi zostać zakończona do 30 września 2018 roku. Więcej informacji na stronie
www.rpo.warmia.mazury.pl

 

 

Źródło: Invest In Warmia And Mazury