Środa z funduszami dla osób, które planują rozpoczęcie dzialalności gospodarczej

Środa z funduszami dla osób, które planują rozpoczęcie dzialalności gospodarczej

Zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkania informacyjne z cylku "Środa z funduszami". Tym razem spotkania adresowane są do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkania z cyklu "Środa z funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca. Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ujęciu poszczególnych grup odbiorców.

 

Terminy i miejsce spotkań

7 września 2016 roku

  • Olsztyn: Hotel Park, Al. Warszawska 119.
  • Elbląg: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Skrzydlata 1,
  • Ełk: Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6,

Początek od godz. 10.00.

Warunki uczestnictwa

1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy odpowiedniego PIFE do 1 września 2016 r. do godz 14,
2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja zaczyna się od 24 sierpnia 2016 roku.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Dodatkowe informacje

 

Źródło: RPO


Pliki do pobrania