Wsparcie na szkolenia dla dorosłych

Wsparcie na szkolenia dla dorosłych

We wrześniu zostanie ogłoszony konkurs na działania związane z rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. Do podziału jest blisko 4 mln zł. Środki na wsparcie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

Nabór wniosków rozpocznie się 30 września i będzie trwał do 21 października. Dofinansowanie można zdobyć na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

O wsparcie mogą się starać wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Więcej informacji o konkursie na stronie
www.rpo.warmia.mazury.pl

 

 

Źródło: Invest In Warmia and Mazury