Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne oraz cykl spotkań adresowanych do potencjalnych Operatorów zainteresowanych wnioskowaniem o środki w ramach Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Na spotkaniu prelegenci przedstawią założenia konkursu, w ramach którego zostanie wyłonionych 10 operatorów - po jednym na każdy region operacyjny.

Zadaniem każdego z Operatorów będzie wsparcie uczestników projektu w podniesieniu poziomu umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • języków obcych,
  • ICT,
  • zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) poprzez dofinansowanie kosztów szkoleń, egzaminów oraz wsparcia dodatkowego (o ile jest uzasadnione).

Termin i miejsce:

12 września 2016 r. w godzinach 10.00-13.30,

Urząd Marszałkowski, ul. E. Plater 1, sala sesyjna nr 420

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym jest:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 7 września 2016 r.,
2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Do 8 września 2016 r. będziemy także zbierać pytania związane z przygotowaniem i późniejszą realizacją projektów w ramach wskazanego wyżej Poddziałania. Odpowiedzi zostaną zaprezentowane w trakcie spotkania.

Przed przekazaniem pytania prosimy o zapoznanie się z Zestawieniem pytań przekazanych do DFS z PIFE (FAQ), udostępnionym na stronie internetowej RPO WiM.

 

SPOTKANIA Z POTENCJALNYMI OPERATORAMI

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza także na bezpłatne spotkania o charakterze warsztatowym. W wyznaczonych terminach pracownicy Biura Projektów Kształcenia Ustawicznego Departamentu EFS będą do Państwa dyspozycji i pomogą w rozwianiu wątpliwości związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i aplikowaniem o środki w ramach Poddziałania 2.3.1.

 

Termin i miejsce: 14 września 2016 r. w godzinach 9.00-14.00,

Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, sala nr 1

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie 14 września br.

 

Termin i miejsce: 15 września 2016 r. w godzinach 9.00-14.00,

Urząd Miasta w Giżycku, Al. 1 Maja 14, sala konferencyjna (parter)

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie 15 września br.

 

Termin i miejsce: 16 września 2016 r. w godzinach 9.00-14.00,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, sala nr 6

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne 16 września br.

 

Termin i miejsce: 20, 21, 27 oraz 28 września 2016 r. w godzinach 9.00-14.00,

Urząd Marszałkowski, ul. E. Plater 1, pokój nr 311.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach w terminach 14-16 września jest:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 12 września 2016 r.,
2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkań po zakończeniu rekrutacji.

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Koordynacji Promocji tel. (89) 512 51 88

 

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Pliki do pobrania