Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw oraz Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw oraz Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw oraz Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką.

Termin i miejsce:

8 września 2016 r. w godzinach. 9.50-12.30

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sala konferencyjna III piętro

 

Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie·formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl lub faxem nr  89 521 12 60 do 7 września 2016r. do godz. 12.00

 

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji:

Elżbieta Michalczyk - główny specjalista ds. promocji

tel. 89 521 12 75

e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl

oraz na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego