Seminarium pt. „Dochodzenie należności przez MŚP od dłużników z państw członkowskich UE", 7 października 2015 r., Warszawa

Seminarium pt. „Dochodzenie należności przez MŚP od dłużników z państw członkowskich UE", 7 października 2015 r., Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Dochodzenie należności przez MŚP od dłużników z państw członkowskich UE”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Dochodzenie należności przez MŚP od dłużników z państw członkowskich UE”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

 

Więcej na stronie:

 

http://www.een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/seminarium-z-cyklu-europejskie-przedsiebiorstwo-pt-dochodzenie-naleznosci-przez-msp-od-dluznikow-z-panstw-czlonkowskich-ue-7-paz.html