III Kongres MŚP Grupy Wyszehradzkiej

III Kongres MŚP Grupy Wyszehradzkiej

21 września 2016 r. o godz. 9:00 w Liptowskim Mikułaszu na Słowacji odbędzie się Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grupy Wyszehradzkiej.

III Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grupy Wyszehradzkiej adresowany jest do przedsiębiorców z Polski, Słowacji, Czech i Węgier, którzy mają zamiar lub już eksportują swoje towary transportem drogowym lub morskim do Europy Centralnej i Zachodniej jak i też na cały Świat.

Kongres organizowany jest przez Słowacko-Polską Izbę Handlową, Słowacką Izbę Handlową w Żylinie oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, a patronami honorowymi wydarzenia są Prezydent i Minister Transportu Republiki Słowackiej.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne po wcześniejszym zarejestrowaniu pod adresem e-mail: zahrza@za.scci.sk lub poprzez link rejestracyjny: http://za.scci.sk/online

Program i więcej informacji pod adresem: http://za.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016072503