Miliony w kolejnej edycji „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich firm

Miliony w kolejnej edycji „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich firm

750 mln złotych – o taką kwotę na badania przemysłowe i prace rozwojowe powalczą mikro, małe i średnie firmy w kolejnej odsłonie flagowego konkursu NCBR – tzw. „szybkiej ścieżki”. Zdecydowaną większość środków otrzymają projekty realizowane poza Mazowszem.

Nowatorska formuła „szybkiej ścieżki” bazuje na dwóch fundamentach - ograniczeniu formalności do minimum i krótkim czasie wydania decyzji - około 60 dni. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną. W nowym konkursie wsparcie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim sięga 76 mln złotych, a dla pozostałych aż 674 mln zł.

 

– Innowacyjne projekty, jak oprogramowanie dla dronów czy inteligentne opaski medyczne, powstają często w niewielkich ośrodkach daleko poza centrum Polski. Kierując dedykowany im strumień środków chcemy wesprzeć bardziej równomierny rozwój w regionach. Nowa edycja „szybkiej ścieżki” ma zachęcić naukowców oraz przedsiębiorców tworzących nowe rozwiązania, by stawali się lokomotywami rozwoju innowacji w swoich lokalnych ośrodkach – wyjaśnia Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od m.in.  wielkości przedsiębiorstwa.

 

– Bilans „szybkiej ścieżki” od 2015 roku do dziś pokazuje, że to najbardziej popularny konkurs NCBR. Od początku uruchomienia pierwszych konkursów przeznaczonych dla małych i średnich firm przedsiębiorcy złożyli 2219 projektów o wartości ponad 5-krotnie  przekraczającej założony budżet programu - 13,15 mld przy alokacji na konkurs 2,35 mld – wskazuje prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wśród firm, które otrzymały wsparcie w „szybkiej ścieżce dla MSP są m.in.:

  • Saule Technologies Olgi Malinkiewicz, twórczyni przełomowej technologii nadrukowywania ogniw fotowoltaicznych na elastyczną folię, którą będzie można np. przykleić do telefonu i umożliwić jego ładowanie światłem;
  • Efneo, twórca układu napędowego do rowerów elektrycznych;
  • Poltreg, który opracował szczepionkę przeciwko cukrzycy opartą na metodzie TREGS;
  • Apeiron Synthesis z projektem produkcji nowej generacji katalizatorów wykorzystywanych m.in. w produkcji leków czy kosmetyków.

 

W nowej edycji „szybkiej ścieżki” - podobnie jak w poprzednich - po weryfikacji formalnej projekty będą podlegały ocenie panelu ekspertów w zakresie naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wyniesie 2 mln zł w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych i 5 mln dla tych w województwie mazowieckim. Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa może sięgnąć od 15 do 50 mln euro.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

 

To już piąty konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl