Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP

Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP

Zapraszamy do skorzystania z oferty Banku Gospodarstwa Krajowego na Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG)

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • finansowanie działalności proinnowacyjnej/prorozwojowej na preferencyjnych warunkach,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
 • wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK,
 • bezpłatne korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 60% kapitału kredytu,
 • lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w porównaniu do standardowej oferty banku,

krok po kroku

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancją może być objęty tylko nowy kredyt obrotowy lub nowy kredyt inwestycyjny, którego celem jest finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy, spełniającego co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
 • jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,
 • uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
 • w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji,
 • środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (na podstawie załączonego biznes planu),
 • w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność b+r co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
 • w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.