Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałań: 1.4.2 schemat B, 1.4.3 oraz 1.4.4 RPO WiM 2014-2020

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP.

Terminy spotkań: 12 sierpnia 2016 r. oraz 17 sierpnia 2016 r. w godz. 9.50-12.30.

Miejsce spotkań: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,  Plac gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, sala konferencyjna III piętro.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl lub faxem 89 521 12 60 odpowiednio do 11 sierpnia 2016r. do godz. 12.00 (dot. spotkania 12 sierpnia  2016r.), do 16 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 (dotyczy  spotkania 17 sierpnia 2016r.).


W załączeniu zaproszenie wraz z agendą spotkania oraz formularz  zgłoszeniowy.

 

Pobierz:

Zaproszenie (PDF)

Formularz zgłoszenie (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (DOCX)