Slow life, slow food oraz slow travel - konferencja

 Slow life, slow food oraz slow travel - konferencja

Trend „slow” to jedna z najnowszych i zarazem najsilniejszych globalnych tendencji w usługach turystycznych i okołoturystycznych, rozwijająca się również na naszym rynku.

Potwierdzeniem tej tezy, a zarazem przybliżeniem zasad rozwoju nowoczesnej turystyki na obszarach wiejskich jako idealnej bazy do życia „slow”, będzie konferencja „Turystyka na zdrowie, czyli rekreacja, energia i witalność prosto z warmińsko-mazurskiej wsi”, która odbędzie się 19 października 2017 r. w Olsztynie.

Podczas wydarzenia będzie omawiana zarówno tytułowa moda na slow travel, jak i potrzeba odmiany i ucieczki od codzienności w kontakcie z przyrodą, której to potrzebie znakomicie wychodzą naprzeciw oferty gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach.

W trakcie konferencji właściciele obiektów agroturystycznych z naszego województwa, laureaci Konkursu Agro-Eko Turystycznego „Zielone Lato”, którzy włączyli do swojej oferty elementy „turystyki zdrowotnej”, podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Będzie mowa również m.in. o tzw. rolnictwie społecznym, o uniwersalnej filozofii życia jaką jest joga oraz o leczniczych właściwościach miodu z warminsko-mazurskich pasiek.

Udział można zgłaszać pisemnie lub telefonicznie do 16 października 2017 r. pod nr tel. (89) 521 69 07, 521 69 00 bądź drogą mailową: a.wojciechowska@warmia.mazury.pl
Źródło: Wrota Warmii i Mazur

foto: czasroslin.pl