Kapitał ludzki

- Ludność w wieku produkcyjnym: 76 605 (BS US Olsztyn 2016 r.)

- Stopa bezrobocia: 13,4% (BS US Olsztyn I kw.2016 r.)

- Bezrobotni zarejestrowani: 5 787 (BS US Olsztyn 2016 r.)

- Wykształcenie osób bezrobotnych:

 • Wyższe: 688 - 11,9%
 • Policealne i średnie zawodowe: 1 112 - 19,2%
 • Średnie ogólnokształcące: 745 - 12,9%
 • Zasadnicze zawodowe: 1 544 - 26,7%
 • Gimnazjalne i niższe: 1 698 - 29,3%

- Absolwenci Elbląskich uczelni wyższych:

 • Administracja: 302
 • Ekonomia: 190
 • Budownictwo: 86
 • Ochrona środowiska: 36
 • Filologia: 61
 • Pedagogika: 361
 • Informatyka: 68
 • Zarządzanie: 77
 • Gospodarka przestrzenna: 35
 • Mechanika i budowa maszyn: 19
 • Fizjoterapia: 90
 • Pielęgniarstwo: 440

 

 

                                  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - www.pwsz.elblag.pl

utworzona 1 lipca 1998 roku jako pierwsza publiczna samodzielna szkoła wyższa w tym mieście i jedna z pierwszych szkół zawodowych. Kształcenie przebiega tutaj na poziomie studiów zawodowych (licencjackich, inżynierskich) oraz w ramach studiów podyplomowych. Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się blisko 3 500 studentów w 4 instytutach oferujących studia na 9 kierunkach. Uczelnia zatrudnia 196 najlepszych wykładowców, w tym 53 profesorów i doktorów habilitowanych, 71 doktorów, 72 magistrów.

 

                             

       Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - www.euh-e.edu.pl

jest niepubliczną szkołą wyższą, z prawem prowadzenia studiów magisterskich dysponująca własną bazą dydaktyczno-materialną. Zatrudnia 26 profesorów oraz 18 doktorów habilitowanych. Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na ośmiu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach dwóch wydziałów: Wydział Administracji i Nauk Społecznych oraz wydział Nauk o Zdrowiu.

 

              

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - www.elblag.janski.edu.pl

jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce. Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Od 1999r. Wydział Zamiejscowy w Elblągu oferuje studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie.

   

 

 

 

 


Kapitał ludzki