Wyspa Spichrzów - działalność komercyjna - 5,97 ha

Lokalizacja:

 • Nazwa lokalizacji: Wyspa Spichrzów
 • Numer działki: obręb nr 15, działki nr 129/2, 211/4, 213, 214/13, 214/12 216/2, 216/5, 217, 218, 219/2, 222, 220/7, 220/10, 207/2, 209, 140, 
 • Współrzędne geograficzne: N 54°15'76.97"N E 19°38'88.75" 
 • Miasto/Gmina: Miasto Elbląg 
 • Powiat: elbląski 
 • Województwo: warmińsko-mazurskie 
 • Właściciel: Gmina Miasto Elbląg

Charakterystyka działki:

 • Klasa gruntów: B, Ba, Bp, Wp
 • Różnica poziomów terenu [m]: 1,5 m
 • Obecne użytkowanie: teren użytkowany
 • Opis nieruchomości: działki znajdują się wzdłuż ulicy Warszawskiej oraz na wybrzeżu rzeki Elbląg,
 • Budynki i zabudowania na terenie: tak 
 • Istniejąca infrastruktura: przez nieruchomość przebiega, sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.

Powierzchnia nieruchomości:

 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 3,2980 ha
 • Całkowita powierzchnia: 6,3542 ha
 • Kształt działki: inny, nieregularny
 • Możliwość powiększenia o obszar przylegający do nieruchomości obok

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: ul. Warszawska
 • Autostrada / droga krajowa [km]: autostrada A1 – 62 km Droga krajowa S-7 – 3 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Morski w Elblągu – 3 km, Port Morski w Gdańsku – 60 km, Port Morski w Gdyni - 87 km
 • Kolej [km]: ok. 4 km
 • Bocznica kolejowa [km]: ok. 4 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: lotnisko międzynarodowe w Gdańsku im. Lecha Wałęsy – 81 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Gdańsk – 65 km

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • obiekty obsługujące turystykę krajoznawczą i biznesową, w tym ruch pasażerski - żeglugę i żeglarstwo;
 • przedstawicielstwa firm związanych z działalnością portu i rozwoju handlu międzynarodowego;
 • wsparcie obszaru Starego Miasta w zakresie funkcji wielkoformatowych (parking, rozrywka i edukacja);
 • reprezentatywny bulwar nad rzeką;
 • ścieżka spacerowa wzdłuż fosy miejskiej;

Teren Wyspy Spichrzów przewidziany jest do zmiany warunków zagospodarowania zgodnie z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Miasta Elbląg.

W 2013 roku miasto przeprowadziło konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu. Zwycięskie projekty wykazały, w tym samym czasie najbardziej odpowiednie i opłacalne rozwiązania rozwoju, które będą wykorzystywane przy formułowaniu ustaleń realizowanych przez miasto przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyniki konkursu można obejrzeć tutaj:

http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=wynikikonkursu

 

Uzbrojenie terenu:

Elektryczność

Tak,

Napięcie SN - 15 kV,

Odległość przyłącza od granicy terenu – 10m

Gaz

Tak,

Odległość przyłącza od granicy terenu – 10m

Średnica rury – 100 mm

Wodociąg

Tak,

Odległość przyłącza od granicy terenu – 10m

Kanalizacja

Tak,

Odległość przyłącza od granicy terenu – 10m

Telefon

Tak,

 

 

Dodatkowe zdjęcia