Modrzewina Południe - 24 działki na terenie inwestycyjnym

  • Tereny inwestycyjne przeznaczone na działalność produkcyjno-usługową przemysłu zaawansowanej technologii
  • 40 ha terenów w granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Elbląg (WMSSE)
  • 67,7 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych