Krótka - 0,33 ha

Lokalizacja:

 • Nazwa lokalizacji: ul. Krótka 6-7
 • Numer działki: obr. 15 dz. 155/2, 154/18
 • Współrzędne geograficzne: N 54°9'37.49" E 19°23'57.47"
 • Miasto / Gmina: Miasto Elbląg
 • Powiat: elbląski
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Właściciel: Gmina Miasto Elbląg

Charakterystyka działki:

 • klasa gruntów: BP, Bi
 • Różnica poziomów terenu [m]:  154/18 4,19 – 4,6 m n.p.m, 155/2 od 4.4 – 5,15 m n.p.m
 • Obecne użytkowanie: część nieruchomości posiada nasadzenia w postaci drzew liściastych i krzewów; nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach betonowych, stanowiących nakłady aktualnego użytkownika terenu; teren działki nr 155/2 urządzony parking strzeżony
 • Opis nieruchomości: nieruchomość położona w centrum Elbląga, w otoczeniu nieruchomości o przeznaczeniu usługowo-handlowym i mieszkalnym oraz Parku Planty. Nieruchomość zachodnią granicą styka się z pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 503. Częśc nieruchomości posiada nasadzenia w postaci drzew liściastych i krzewów.
 • Budynki i zabudowania na terenie: brak

Powierzchnia nieruchomości:

 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 0,3304 ha
 • Kształt działki: prostokąt
 • Brak możliwości powiększenia terenu

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: Droga o szerokości 8 m- kostka brukowa
 • Autostrada / droga krajowa [km]: autostrada A1 – 62 km Droga krajowa S-7 – 3 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Morski w Elblągu – 4,5 km, Port Morski w Gdańsku – 70 km, Port Morski w Gdyni - 87 km
 • Kolej [km]: ok. 4 km
 • Bocznica kolejowa [km]: ok.  km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: lotnisko międzynarodowe w Gdańsku im. Lecha Wałęsy – 81 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Gdańsk – 65 km

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2.U i przeznaczona jest pod zabudowę usługową; w ramach ustalonego przeznaczenia należy zrealizować obiekt usługowy mieszczący centrum usługowe z wielopoziomowym parkingiem. Określona w planie linia zabudowy może ulec zmianie w związku e zrealizowanymi podziałami geodezyjnymi inwestycji drogowej – przebudowy drogi wojewódzkiej nr 503. W lokalizacji określonej w rysunku planu należy przeprowadzić w poziomie terenu ciąg pieszy o min szerokości 6,0 m. W ramach nowego obiektu należy zlokalizować w części określonej w rysunku planu około 150 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w wielopoziomowym parkingu wjazd od ul. Krótkiej

Uzbrojenie:

Elektryczność

Napięcie NN – 0,4 kV,

Gaz

Odległość przyłącza od granicy działki – 5-10 m Średnica rury – 100; 300

Wodociąg

Tak

Kanalizacja

Tak,

 

Zobacz nieruchomość na portalu mapowym  


Dodatkowe zdjęcia