Mazurska - 0,44 ha

Lokalizacja:

 • Nazwa lokalizacji: ul. Mazurska 52-54
 • Numer działki: obręb nr 25 dz. nr 19 162/2, 163, 161/3, 164
 • Współrzędne geograficzne: E 54.12.20.4 N 19.23.16.74
 • Miasto / Gmina: Miasto Elbląg
 • Powiat: elbląski
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Właściciel: Gmina Miasto Elbląg

Charakterystyka działki:

 • Klasa gruntów: Bp Dr
 • Różnica poziomów terenu [m]: 1 m
 • Obecne użytkowanie: niezagospodarowany
 • Opis nieruchomości: kompleks nieruchomości przeznaczony do zabudowy obiektami usługowymi oraz produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi. Nieruchomość zbywana będzie wraz z udziałem w działce nr 161/2 stanowiącą drogę dojazdową do nieruchomości.
 • Budynki i zabudowania na terenie: brak, liczne drzewa owocowe, rów melioracyjny wzdłuż południowej i wschodniej granicy terenu

Powierzchnia nieruchomości:

 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 0,44 ha
 • Kształt działki: inny, nieokreślony
 • Możliwość powiększenia terenu: tak, w przypadku zainteresowania inwestora

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: ul. Mazurska
 • Autostrada / droga krajowa [km]: autostrada A1 – 62 km Droga krajowa S-7 – 2,5 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Morski w Elblągu – 4,5 km, Port Morski w Gdańsku – 70 km, Port Morski w Gdyni - 87 km
 • Kolej [km]: 9 km
 • Bocznica kolejowa [km]: 9 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: lotnisko międzynarodowe w Gdańsku im. Lecha Wałęsy – 81 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Gdańsk – 65 km

​​Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: PU2-3, UP obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe oraz zabudowy usługowej

Uzbrojenie:

Elektryczność

Napięcie NN – 0,4, Słup lini energetycznej znajduje się ok. 20 m od działki.

Gaz

Odległość przyłącza od granicy działki – ok. 100 m

Średnica rury – 300 mm

Wodociąg

Odległość przyłącza od granicy działki – ok. 100 m

Kanalizacja

Odległość przyłącza od granicy działki – ok. 100 m

Telefony

Odległość przyłącza od granicy działki – ok. 5 m

 

Zobacz nieruchomość na portalu mapowym   


Dodatkowe zdjęcia