Radomska - 1,51 ha

Lokalizacja:

 • Nazwa lokalizacji: ul. Radomska 23b
 • Numer działki: obręb nr 13 dz. nr 19
 • Współrzędne geograficzne: E 54.1015,21, N 19.2317,18
 • Miasto / Gmina: Miasto Elbląg
 • Powiat: elbląski
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Właściciel: Gmina Miasto Elbląg

Charakterystyka działki:

 • Klasa gruntów: B N
 • Różnica poziomów terenu [m]: 2,9 m
 • Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany
 • Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji mieszkaniowej wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą – przewidziane do rozbiórki.
 • Budynki i zabudowania na terenie: teren częściowo zabudowany – dwa budynki mieszkalne – 5 mieszkań oraz towarzysząca zabudowa gospodarcza
  Budynki na nieruchomości przewidziane do rozbiórki

Powierzchnia nieruchomości:

 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 1,5132 ha
 • Kształt działki: inny, zbliżony do prostokąta
 • Brak możliwości powiększenia terenu

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: ul. Radomska
 • Autostrada / droga krajowa [km]: autostrada A1 – 62 km Droga krajowa S-7 – 2,5 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Morski w Elblągu – 4,5 km, Port Morski w Gdańsku – 70 km, Port Morski w Gdyni - 87 km
 • Kolej [km]: 4 km
 • Bocznica kolejowa [km]: 4 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: lotnisko międzynarodowe w Gdańsku im. Lecha Wałęsy – 81 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Gdańsk – 65 km

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: mpzp strefy aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ul. Radomskiej, uchwała Rady Miejskiej w Elblągu nr XXVIII/702/06 z dnia 16 lutego 2006 r. (link: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/41) oraz zmiana centralnego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ul. Radomskiej w Elblągu uchwała Rady Miejskiej w Elblągu nr XVII/436/2012 z dnia 18 września 2012 r. (link: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/209); przeznaczenie – jednostka 7.U – zabudowa usługowa (z zakresu obsługi portu).

Uzbrojenie:

Elektryczność

Napięcie NN – 0,4 SN - 15 KV

Przyłącze w granicach nieruchomości

Gaz

Odległość przyłącza od granicy działki – ok. 0,9 km

Średnica rury – 110 mm

Wodociąg

Przyłącze wodociągowe w granicach nieruchomości,

Kanalizacja

Przyłącze kanalizacyjne w granicach nieruchomości,

Telefony

Przyłącze telefoniczne w granicach nieruchomości,

Zobacz nieruchomość na portalu mapowym  


Dodatkowe zdjęcia