Kilińskiego - 0,38 ha

Lokalizacja:

 • Nazwa lokalizacji: ul. Kilińskiego 50
 • Numer działki: obręb nr 22 działka nr 18/5
 • Współrzędne geograficzne: E 54°14'93.71" E 19°40'42.78"
 • Miasto / Gmina: Miasto Elbląg
 • Powiat: elbląski
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Właściciel: Gmina Miasto Elbląg

Charakterystyka działki:

 • Klasa gruntów: BP
 • Różnica poziomów terenu [m]: 0,3
 • Obecne użytkowanie: obecnie niezagospodarowany
 • Opis nieruchomości: teren niezabudowany, bezpośrednio przylegająca do osiedla zabudowy mieszkaniowej
 • Budynki i zabudowania na terenie: brak

Powierzchnia nieruchomości:

 • Maksymalna dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 0,38 ha
 • Kształt działki: regularny prostokąta
 • Brak możliwości powiększenia terenu

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: ul. Jana Kilińskiego
 • Autostrada / droga krajowa [km]: Autostrada A1 – 62 km Droga krajowa S-7 – 3 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Morski w Elblągu – 4,5 km, Port Morski w Gdańsku – 70 km, Port Morski w Gdyni - 87 km
 • Kolej [km]: ok. 2 km
 • Bocznica kolejowa [km]:  ok. 2 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Lotnisko międzynarodowe w Gdańsku im. Lecha Wałęsy – 81 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Gdańsk – 65 km

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenu możliwe w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Przeznaczenie podstawowe terenu: nieuciążliwa funkcja usługowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Uzbrojenie:

Elektryczność

Napięcie NN – 0,4 kV

Odległość przyłącza od granicy działki – 9m

Gaz

Sieć gazowa nieczynna gn 100

Wartość kaloryczna 6-16 MJ/Nm3

Średnica rury – 90, 100,160

Wodociąg

Przyłącze wodociągowe w granicach działki

Kanalizacja

Przyłącze kanalizacyjne w granicach działki KD 150

Telefon

Przyłącze telefoniczne w granicach działki

 

Zobacz nieruchomość na portalu mapowym  


Dodatkowe zdjęcia