Indispensable for the investor

1. Entrepreneuurship Support Agency

Municipality in Elbląg

Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. no.: 55 239 32 91

e-mail: bwp@umelblag.pl

 

2. Planning permission (WZiZT)

Building permit

Municipality in Elbląg

Łączności 1, 82-300 Elbląg

Department of Urban Planning and Architecture

tel. no.: 55 239 30 72

e-mail: dua@umelblag.pl

www.elblag.eu

 

3. Land survey 

Municipality in Elbląg

Łączności 1, 82-300 Elbląg

Department of Land Management and Geodesy

tel.no.: 55 237 47 00

e-mail: dg@umelblag.pl

www.elblag.eu

 

4. Water supply connection,  

  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

tel. no.: 55 230 71 05

www.epwik.com.pl

 

5. C.O. connection

  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Fabryczna 3, 82-300 Elbląg

tel.no.: 55 611 32 03

www.epec.pl

 

6. Electrical connection

  • Energa – Operator SA

Oddział w Elblągu

ul. Elektryczna 20, 82-300 Elbląg

tel. no.: 55 234 35 11

www.energa-operator.pl

 

7. Gas connection

  • Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu

Czerniakowska 8, 82-300 Elbląg

tel. no.: 55 249 98 00

www.psgaz.pl

 

8. Sanitary Inspection

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

tel./fax 55 232 74 31, tel. 55 232 32 60

www.psseelblag.ornet.pl

 

9. Other important addresses for the investor

  • Tax NIP Register

Urząd Skarbowy w Elblągu

ul. Mickiewicza 43, 82-300 Elbląg

tel. 55 236-44-00

www.uselblag.pl

  • Statistical REGON  Register

Urząd statystyczny w Elblągu

Plac Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg

tel.no.: 55 230 50 50

www.stat.gov.pl/olsz/61_PLK_HTML.htm

  • District Court of the Land Registry Department in Elbląg

Płk. Stanisława Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg

tel. no.: 55 611 22 39

www.elblag.sr.gov.pl

  • ZUS  Inspectorate in Elbląg

Teatralna 4, 82-300 Elbląg

tel.no.: 55 641 92 00

www.e-inspektorat.zus.pl

  • Municipal Headquarters of the State Fire Service in Elbląg

Bema 17, 82-300 Elbląg

tel.no.: 55 641 30 00

www.straz.elblag.com.pl

  • National Labor Inspectorate

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Elblągu

Al. Grunwaldzka 2B lok. 14F, 82-300 Elbląg

tel.no.: 55 239 75 94

www.pip.gov.pl