Finansowe wsparcie dla przedsiębiorców

Poniżej wymienione zostały instytucje udzielające pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
 

logo_wmarr.jpg

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców- Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 • oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,43%przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 5,83%
 • 300.000 zł - maksymalna kwota pożyczki
 • 1.000.000 zł - maksymalna kwota zaangażowania wobec jednego podmiotu
 • 7 lat - maksymalny okres finansowania

Informacje nt. pożyczek, formularze wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać w siedzibie RFP.

Warunkiem udzielenia/wypłaty pożyczki jest dostępność środków na rachunku bankowym Agencji w ramach dofinansowań przyznanych Agencji.

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
tel. 89 521 12 53 / 54

www.wmarr.olsztyn.pl,

wmarr@wmarr.olsztyn.pl

SCREP.jpg

 • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej - "Masz pomysł- masz firmę II"

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących jeden z trzech powiatów tj. elbląski, braniewski i miasto Elbląg, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby które ukończyły 30 rok życia, bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, poszukujące pracy, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, spełniające co najmniej jeden warunek:

 • osoba powyżej 50 roku życia
 • kobieta
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach)

Jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi  maksymalnie do 23 232 złotych na osobę.

 • Fundusz na start

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu osoby zainteresowane mogą otrzymać pożyczkę w wysokości do 50 000 zł, na okres do 5 lat.

Oprocentowanie preferencyjne pożyczki wynosi ,,0,5%''.

 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Pożyczka jest skierowana do:
małych firm z terenu powiatu braniewskiego i powiatu Elbląg, powiatu lidzbarskiego, elbląskiego i ostródzkiego

Pożyczka do wysokości: 250 000 zł;

Oprocentowanie: od 2,83%

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi: 60 miesięcy;

 • Fundusz pożyczkowy

Program skierowany do mikro, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą z woj. warmińsko-mazurskiego.

Maksymalna kwota pożyczki: 300 000 zł.

Oprocentowanie: od 2,83%

Maksymalny okres spłaty pożyczki: 84 miesiące (7 lat).

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału: 6 miesięcy.

 

 • Oferta pożyczki na 1% w ramach projektu Jeremie Rewolwing 2

Oferta pożyczki na 1 % dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego na zasadach pomocy de minimis na finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej.

Kwota pożyczki : do 100.000,00 zł

Okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy

Oprocentowanie 1 % w skali roku na zasadach pomocy de minimis.

Fundusz Pożyczkowy Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego w Pasłęku Więcej...

Kontakt:
tel. 55 248 10 91 / 92 / 93
mai;: screp@screp.pl
 

 

 • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Są to jednorazowe środki pieniężne skierowane do osób,które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Środki te może otrzymać: osoba , która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Osoba, która chce otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinna złożyć we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności - Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić propozycję zabezpieczenia wnioskowanych środków.

Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy.

Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ul. Saperów 24                                                                                                                                                                                                                                                  82-300 Elbląg                                                                                                                                                                                                                                                         tel. 55 237 67 00                                                                                                                                                                                                                      www.elblag.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
Filia PUP w Pasłęku 
Plac Świętego Wojciecha 5
14-400 Pasłęk                                                                                                                                                                                                                                                        tel. 55 249 96 00