Przydatne adresy

Urząd Miejski w Elblągu

82-300 Elbląg,  Łączności 1

tel. 55 239 30 00
www.elblag.eu

 

Departament Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz

82-300 Elbląg,  Łączności 1

tel. 55 239 32 90

invest@umelblag.pl

www.inwestycje.elblag.eu

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

10-061 Olsztyn ul. Barczewskiego 1

tel. 89 535 02 41

wmsse@wmsse.com.pl

www.wmsse.com.pl

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3

tel. 89 521 12 50

wmarr@wmarr.olsztyn.pl

www.wmarr.olsztyn.pl

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

00-585 Warszawa, ul. Krucza 50

tel. 22 334 98 00

invest@paih.gov.pl

www.paih.gov.pl

 

Elbląski Park Technologiczny

82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1
tel: 55 239 34 67

biuro@ept.umelblag.pl
www.ept.umelblag.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Zacisze 18
tel: 55 620 09 13/14/16

lpielblag@warmia.mazury.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/115
tel: 781 257 317

screp@screp.pl
www.screp.pl

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1
tel: 55 629 05 93

aip@pwsz.elblag.pl
www.aip.pwsz.elblag.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Saperów 24
tel: 55 237 67 00

olel@up.gov.pl
www.elblag.up.gov.pl

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

82-300 Elbląg, ul. Bema 54 (I piętro)

tel. 55 236 03 60

elciz@up.gov.pl

www.wupolsztyn.praca.gov.pl

 

Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108
tel: 55 234 44 36, kom: 501 015 828

zpze@idsl.pl

 

Stowarzyszenie ESWIP

82-300 Elbląg, ul.Związku Jaszczurczego 17
tel: 55 236 27 16

eswip@eswip.pl
www.eswip.pl

 

Elbląska Rada Klastrów

Tadeusz Sznaza
kom: 605 295 496

biuro@erk.org.pl
www.erk.org.pl

 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 28
tel: 55 232 69 35

erkon@softel.elblag.pl
www.erkon.elblag.com.pl

 

Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

Szymany 150,12-100 Szczytno
tel: 89 622 11 34

http://mazuryairport.pl

 

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25

tel. 55 239 48 74

fioi@fioi.org

www.fioi.org