Innovation centers in Elblag

 

                     

Elbląg Park of Technology                                                                             

http://www.ept.umelblag.pl/

tel. no.: (55) 239 34 67

 

logo - Centrum Transferu Technologii      

Centre of Technology Transfer - at PWSZ in Elbląg

www.pwsz.elblag.pl/centrum-transferu-technologii.html

tel. no.: (55) 629 05 55

 

                  

Regional Land Surveying & Cartography Company (Opegieka)   

www.opegieka.pl

tel.no.: (55) 237 60 00

 

 logo - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości             

Akademic Enterpreneurship Incubator - at PWSZ in Elbląg   

www.aip.pwsz.elblag.pl

tel. no.:(55) 629 05 93

 

logo - Żuławski Ośrodek Badawczy IMUZ        

Żuławy Research Centre IMUZ in Elbląg    

www.imuz.edu.pl

tel. no.:(55) 232-44-08

 

logo - Naczelna Organizacja Techniczna                                                   

Federation of Scientific and Technical Associations                                                          

Regional Council in Elbląg

www.notelblag.pl

tel. no.: (55) 234 44 36

 

logo - Elbląska Rada Klastrów

Elbląg Cluster Council                                                                   

ww.erk.org.pl

tel. no.: +48 605 295 496

     

Elbląg Cluster Council encompasses:

 

  • Stowarzyszenie Klaster Mebel-Elbląg (Furniture)

www.klastermebel.pl

tel. no.: +48 669 770 067

  • Stowarzyszenie Klaster Teleinformatyczny ICT AMBER (IT/ICT)

www.ictamber.pl

tel. no.: (55) 236 46 04

  • Elbląski Klaster Turystyczny (Tourism)

www.klaster-elblaskaturystyka.pl/pl,start

  • Stowarzyszenie Korona Group – Ogólnopolski Klaster Handlowy (Trade)

www.koronagroup.pl/

  • Stowarzyszenie Klaster Nowoczesnych Technologii (Technologies)

www.klastermetalowy.com

tel. no.: +48 506 465 145

  • Stowarzyszenie Klaster Medyczny MED+ (Medicine)
  • Stowarzyszenie Klaster Biznesu Kultury "BizArt" (Art&Business)

www.klasterbizart.pl

tel. no.: +48 605 996 226

  • Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne (TV)

www.telewizjelokalne.org.pl

tel. no.: (55) 236 22 22