Elbląskie Ośrodki Innowacyjne

                                                                      

Elbląski Park Technologiczny                                                                             

http://www.ept.umelblag.pl/

tel. (55) 239 34 67

 

logo - Centrum Transferu Technologii                                                        

Centrum Transferu Technologii - przy PWSZ w Elblągu

http://old.pwsz.elblag.pl/centrum-transferu-technologii.html

tel. (55) 629 05 93

 

                                               

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne   

www.opegieka.pl

tel. (55) 237 60 00

 

 logo - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości                                                                 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - przy PWSZ w Elblagu   

www.aip.pwsz.elblag.pl

tel. (55) 629 05 93

 

logo - Żuławski Ośrodek Badawczy IMUZ                                        

Żuławski Ośrodek Badawczy IMUZ w Elblągu   

http://www.imuz.edu.pl/struktura/zob.php

tel. (55) 232-44-08

 

logo - Naczelna Organizacja Techniczna                                                                             

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych                                                           

Rada Regionalna w Elblągu

www.notelblag.pl

tel. (55) 234 44 36

 

logo - Elbląska Rada Klastrów                               

Elbląska Rada Klastrów                                                                   

ww.erk.org.pl

tel. +48 605 295 496

     

Elbląska Rada Klastrów, tworzą:

 

  • Stowarzyszenie Klaster Mebel-Elbląg

http://ept.elblag.eu/index.php/lokatorzy/lokatorzy-ept/157-stowarzyszenie-klaster-mebel-elblag

  • Stowarzyszenie Klaster Teleinformatyczny ICT AMBER

www.ictamber.pl

tel. (55) 236 46 04

  • Elbląski Klaster Turystyczny

www.klaster-elblaskaturystyka.pl/pl,start

  • Stowarzyszenie Korona Group – Ogólnopolski Klaster Handlowy

www.koronagroup.pl/

  • Stowarzyszenie Klaster Nowoczesnych Technologii

 

  • Stowarzyszenie Klaster Medyczny MED+

 

  • Stowarzyszenie Klaster Biznesu Kultury "BizArt"

 

  • Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

 

www.telewizjelokalne.org.pl

tel. 501 490 516