O nas

Miasto zapewnia wsparcie i pomoc podczas inwestycji. Udzielamy informacji niezbędnych inwestorom przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, informacji nt. możliwości rozwoju firm dzięki pozyskaniu funduszy unijnych i zakresu wsparcia ze strony instytucji okołobiznesowych w Elblągu.

Nasze zadania:

  • koordynowanie obsługi przedsiębiorców w zakresie projektów inwestycyjnych w mieście.
  • sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie kontaktów z Urzędem oraz innymi instytucjami miejskimi.
  • sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej.
  • prowadzenie spraw dotyczących Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu: Elbląski Park Technologiczny, Powiatowy Urząd Pracy, izby gospodarcze, stowarzyszenia, klastry.

 

 

Dane kontaktowe:

Departament Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, budynek Urzędu Stanu Cywilnego, II piętro, p. 21
82-300 Elbląg

e-mail: invest@umelblag.pl

 

Dariusz Ostrowski - Dyrektor

Tel. 55 239-31-61
kom. 728 445 779
e-mail:
dariusz.ostrowski@umelblag.pl

 

Robert Rajkiewicz

tel. 55 239 33 17
kom. 539 198 895
e-mail:
robert.rajkiewicz@umelblag.pl

 

Katarzyna Smulska

tel. 55 239 32 90
kom. 882 176 574
e-mail:
katarzyna.smulska@umelblag.pl


Aleksandra Tykarska
tel. 55 239 33 15
e-mail: aleksandra.tykarska@umelblag.pl

 

Jerzy Gniewkowski
tel. 55 239-31-11
e-mail: jerzy.gniewkowski@umelblag.pl