O nas

Miasto zapewnia wsparcie i pomoc podczas inwestycji. Udzielamy informacji niezbędnych inwestorom przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, informacji nt. możliwości rozwoju firm dzięki pozyskaniu funduszy unijnych i zakresu wsparcia ze strony instytucji okołobiznesowych w Elblągu.

Nasze zadania:

  • koordynowanie obsługi przedsiębiorców w zakresie projektów inwestycyjnych w mieście.
  • sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie kontaktów z Urzędem oraz innymi instytucjami miejskimi.
  • sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej.
  • prowadzenie spraw dotyczących Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu: Elbląski Park Technologiczny, Powiatowy Urząd Pracy, izby gospodarcze, stowarzyszenia, klastry.

 

 

Dane kontaktowe:

Departament Promocji, Kultury i Turystyki

Referat Promocji i Przedsiębiorczości

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Stary Rynek 25, Ratusz Staromiejski IV piętro, p. 400
82-300 Elbląg

e-mail: invest@umelblag.pl

 

Adam Jocz - Dyrektor Departamentu
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 200
tel. (55) 239 33 20, kom. 728-445-761
e-mail: dpkit@umelblag.pl

 

Robert Rajkiewicz – Główny Specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi przedsiębiorców
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, IV piętro, p. 400
tel. (55) 239 33 17, kom. 539 198 895
e-mail: robert.rajkiewicz@umelblag.pl


Katarzyna Smulska –  inspektor ds. rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi przedsiębiorców
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, IV piętro, p. 400
tel. (55) 239 32 90, kom. 882 176 574
e-mail: katarzyna.smulska@umelblag.pl