Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza do składania:

 • dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, na okres do 6 miesięcy w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających
  bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV)".
 • dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, na okres do 6 miesięcy w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). 
 • dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach Rezerwy MRPiPS

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 58, 55 237 67 62, I piętro urzędu, pokój 104.

Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

 

 • WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH
 • dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej) w ramach Projektu dofinansowanego
  z Funduszy Europejskich 
 • dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach Rezerwy MRPiPS

 

Szczegółowe informacje nr tel. 55 237 67 91, parter urzędu, pokój 8.

Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

 • WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE
 • dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, pod zapotrzebowanie pracodawców w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV)".
 • dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej) pod zapotrzebowanie pracodawców w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanego dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej).

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32, parter urzędu, pokój 13. Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

 • dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – w ramach projektu dofinansowanego
  z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV)”. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 91, parter urzędu, pokój 8.

Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

 • WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

 

Szczegółowe informacje nr tel. 55 237 67 32 parter urzędu, pokój 13.

Termin naboru - do 28.05.2019 r. do 10.06.2019 r.

 

 • WNIOSKÓW DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH ZREFUNDOWANIEM WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY
 • dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej)  w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanego dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej).

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 60 lub 55 237 67 22, I piętro urzędu pokój 108.

Termin naboru - od 28.05.2019 r. do 10.06.2019 r.

 

 

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl

Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.