Mikroporady.pl

Mikroporady.pl

Fundacja Dr Bogusław J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej bezpłatnej działalności statutowej ( pożytku publicznego) wspomaga działania, które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności - w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców.