Lubraniecka - 0,57 ha

Lokalizacja:

 • Nazwa lokalizacji: ul. Lubraniecka
 • Numer działki: obręb nr 11 działki nr 434
 • Współrzędne geograficzne: N 54°10'35.7" E 19°23'36.2"
 • Miasto / Gmina: Miasto Elbląg
 • Powiat: elbląski
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Właściciel: Gmina Miasto Elbląg

Charakterystyka działki:

 • Klasa gruntów: B
 • Różnica poziomów terenu [m]: 1
 • Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany
 • Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona wzdłuż ul. Browarnej, znajduje się częściowo w miejscu starej zabudowy mieszkaniowej, którą wyburzono w wyniku realizacji przebudowy drogi nr 503, w pobliżu Trasy Unii Europejskiej łączącej miasto z drogą ekspresową nr 7. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa oraz produkcyjna. Dojazd do nieruchomości z ulicy Lubranieckiej, poprzez działki nr 67/13 i 67/12.
 • Budynki i zabudowania na terenie: brak
 • Istniejąca infrastruktura: Przez południowo-zachodni narożnik nieruchomości przebiegają sieci wodociągowa oraz gazowa. Ponadto na terenie nieruchomości zlokalizowane są odcinki sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz gazowej.

Powierzchnia nieruchomości:

 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 0,5745 ha
 • Kształt działki: inny, zbliżony do prostokąta
 • Brak możliwości powiększenia terenu

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: ul. Rypińska (poprzez działkę nr 67/21)
 • Autostrada / droga krajowa [km]: autostrada A1 – 62 km Droga krajowa S-7 – 3 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Morski w Elblągu – 4,5 km, Port Morski w Gdańsku – 70 km, Port Morski w Gdyni - 87 km
 • Kolej [km]: ok. 6 km
 • Bocznica kolejowa [km]: ok. 6 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: lotnisko międzynarodowe w Gdańsku im. Lecha Wałęsy – 81 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Gdańsk – 65 km

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, nabycie działki - w procedurze przetargowej. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę handlową lub usługową.

Dodatkowe informacje: http://www.inwestycje.elblag.pl/n/79/ul_Lubraniecka_nieruchomosc_pod_zabudowe_uslugowa_i_lub_mieszkaniowa_pow_0_5745_ha

Uzbrojenie:

Elektryczność

Nie,

Napięcie WN – 110 kV, NN - 0,4 kV,

Odległość przyłącza od granicy działki 6÷40 m

Gaz

Tak,

Przyłącze gazowe w granicach nieruchomości

Średnica rury – 160

Wodociąg

Tak,

Przyłącze wodociągowe w granicach nieruchomości

Telefony

Tak,

Odległość przyłącza od granicy działki 5 m

 

Zobacz nieruchomość na portalu mapowym  


Dodatkowe zdjęcia