Handel i usługi

Elbląg posiada w swojej ofercie nieruchomości z możliwością zainwestowania pod usługi związane z handlem i usługami. Liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców z powiatem ok. 180 tysięcy a w odległości 60 km znajduje się granica z obwodem kaliningradzkim.

Wyspa Spichrzówdziałalność komercyjna, turystyka wodna (5,97 ha)

  • Opis nieruchomości: działki znajdują się wzdłuż ulicy Warszawskiej oraz na brzegu rzeki Elbląg.
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: obiekty obsługujące turystykę krajoznawczą i biznesową, w tym ruch pasażerski - żeglugę i żeglarstwo, przedstawicielstwa firm związanych z działalnością portu i rozwoju handlu międzynarodowego, wsparcie obszaru Starego Miasta w zakresie funkcji wielkoformatowych (parking, rozrywka i edukacja), reprezentatywny bulwar nad rzeką, ścieżka spacerowa wzdłuż fosy miejskiej.

Więcej informacji

Europejski Park Rekreacji (Europark)

  • Powierzchnia: 156,02 ha
  • Istniejąca infrastruktura: dostępność sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Są to tereny inwestycyjne położone we wschodniej części miasta, rozciągające się od kąpieliska miejskiego przy ul. Moniuszki, poprzez Bażantarnię aż do ul. Łęczyckiej,  pomiędzy ulicami: Marymoncką, Chrobrego, Podchorążych, Gen. Józefa Bema, Wschodnią. Obszar przylega do miejskich terenów o wybitnych walorach krajobrazowych i poznawczych, położony na styku z parkiem krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, obejmujący dwa wzgórza: Gęsią Górę  i Górę Chrobrego.                                                                                   

      Europark ma być kompleksem turystyczno-rekreacyjnym, w skład którego mają wejść m.in. trasy spacerowe i trekkingowe, muszla koncertowa, szlak       kajakowy, ośrodek sportów zimowych, rowerowych i konnych, park wodny i tzw. park przygody. Teren, który został objęty pracami koncepcyjnymi to ok. 156 ha gruntów z przeznaczeniem na kompleks turystyczno-rekreacyjny. Założenia tej koncepcji można obejrzeć na makiecie, prezentowanej w holu Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu przy ul. Sulimy 1.