Elbląskie Ośrodki Innowacyjne

                     

Elbląski Park Technologiczny                                                                             

http://www.ept.umelblag.pl/

tel. (55) 239 34 67

 

logo - Centrum Transferu Technologii    

Centrum Transferu Technologii - przy PWSZ w Elblągu

www.pwsz.elblag.pl/centrum-transferu-technologii.html

tel. (55) 629 05 55

 

        

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne   

www.opegieka.pl

tel. (55) 237 60 00

 

 logo - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości                

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - przy PWSZ w Elblagu   

www.aip.pwsz.elblag.pl

tel. (55) 629 05 93

 

logo - Żuławski Ośrodek Badawczy IMUZ           

Żuławski Ośrodek Badawczy IMUZ w Elblągu   

www.imuz.edu.pl

tel. (55) 232-44-08

 

logo - Naczelna Organizacja Techniczna                                              

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych                                                           

Rada Regionalna w Elblągu

www.notelblag.pl

tel. (55) 234 44 36

 

logo - Elbląska Rada Klastrów

Elbląska Rada Klastrów                                                                   

ww.erk.org.pl

tel. +48 605 295 496

     

Elbląska Rada Klastrów, tworzą:

 

  • Stowarzyszenie Klaster Mebel-Elbląg

www.klastermebel.pl

tel. +48 669 770 067

  • Stowarzyszenie Klaster Teleinformatyczny ICT AMBER

www.ictamber.pl

tel. (55) 236 46 04

  • Elbląski Klaster Turystyczny

www.klaster-elblaskaturystyka.pl/pl,start

  • Stowarzyszenie Korona Group – Ogólnopolski Klaster Handlowy

www.koronagroup.pl/

  • Stowarzyszenie Klaster Nowoczesnych Technologii

www.klastermetalowy.com

tel. 506 465 145

  • Stowarzyszenie Klaster Medyczny MED+
  • Stowarzyszenie Klaster Biznesu Kultury "BizArt"

www.klasterbizart.pl

tel. 605 996 226

  • Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

www.telewizjelokalne.org.pl

tel. (55) 236 22 22