O nas

Miasto zapewnia wsparcie i pomoc podczas inwestycji. Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości udziela informacji  niezbędnych inwestorom przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, informacji nt. możliwości rozwoju firm dzięki pozyskaniu funduszy unijnych i zakresu wsparcia ze strony instytucji okołobiznesowych w Elblągu.

Do głównych zadań biura należy:

  • koordynowanie obsługi przedsiębiorców w zakresie projektów inwestycyjnych w mieście.
  • sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie kontaktów z Urzędem oraz innymi instytucjami miejskimi.
  • sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej.
  • prowadzenie spraw dotyczących Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu: Elbląski Park Technologiczny, Powiatowy Urząd Pracy, izby gospodarcze, stowarzyszenia, klastry.